Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Што е успех?


На 4 години успех е.................да не се измочаш во гаќи.

На 12 години успех е...............да имаш пријатели.

На 20 години, успех е..............да имаш секс.

На 35 години, успех е..............да заработуваш многу пари.

На 60 години, успех е..............да имаш секс.

На 70 години, успех е..............да имаш пријатели.

На 80 години, успех е..............да не се измочаш во гаќи.

 


Назад

Copyright © 2018. All right reserved.