Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Речник на професии-Професионален ситничар
-Дипломиран озборувач
-Инструктор за фаќање ветер во магла
-Продавач на рамо за плачење
-Засукувач на туѓи ракави
-Магистар по застанување на свои нозе
-Водич низ слаткиот живот по градските слаткарници
-Професионален убиец во поим
-Дипломиран зјапач во празно
-Амбасадор на пусти острови
-Дизајнер на духовити одговори на часови по математика
-Беспомошник на главен уредник на училишен весник
-Медицинска сестра од тетка
-Евидентичар на штици што фалат од главата
-Медицински брат од „чесна“ сестра
-Стручен советник за отварање конзерви
-Помошник министер за проветрување изветреани


Назад

Copyright © 2018. All right reserved.