Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

10 најважни причини зошто господ ја создал Ева1. Му било страв дека Адам засекогаш ќе остане изгубен во рајската градина
зашто мажите мразат да прашуваат некого за снаоѓање во просторот.
2. Знаел дека еден ден ќе му треба некој кој ќе може да му го подаде дале-
чинското ( општопознато е дека мажите не сакаат да видат што има на ТВ,
тие сакаат да видат ШТО ДРУГО има на ТВ.
3. Знаел дека на Адам никогаш нема да му текне да си го смени задниот лист
кога ќе му се излиже од седење па затоа ја измислил Ева таа да му најде
друг лист.
4. Знаел дека Адам никогаш нема сам да си закаже за на лекар
5. Знаел дека Адам никогаш нема да се сети сам кога треба да го фрли ѓубрето
6. Знаел дека ако треба да се населува светов мажите нема да бидат способни
за носење деца
7. Како чувар на градината Адам никогаш нема сам да се сети каде си го затурил
алатот
8. Старите записи укажуваат дека на Адам му бил потребен некој на кој ќе може
да ја префрли вината кога Господ ќе го фати дека направил некоја беља
9. Како што пишува во библијата "Не чини мажот да биде сам"
10. Кога Господ заврши со создавањето на Адам таа се повлече два чекори
назад го погледна убаво се фати за глава и рече " Е да ми простиш ама јас
можам подобро од ова!!!"
Назад

Copyright © 2018. All right reserved.