Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мисли за успехот :

 

 

„Никогаш не чувствувајте срам бидејќи сте се обиделе нешто и не сте успеале. Оној којшто никогаш не доживеал неуспех, никогаш не се ни обидел.“

- Ог Мандино

4.6 / 5 (10 гласови)

 

„Подобро да жалите за она што сте го направиле, отколку да жалите за она што никогаш не сте го направиле.“

- Пол Арден

4.0 / 5 (3 гласови)

 

„Почетната точка на секое достигнување е ЖЕЛБАТА. Имајте го ова постојано на ум. Слабата желба носи слаби резултати. Само мал оган создава малку топлина.“

- Наполеон Хил

4.3 / 5 (3 гласови)

 

"Да се биде во исто време и многу храбар и многу претпазлив е уметност на успехот"

- Наполеон

5.0 / 5 (6 гласови)

 

"Вистинскиот успех се постигнува со една единствена добра карактеристика: искрената скромност"

- Де Сика

5.0 / 5 (4 гласови)

 

„Оној што ќе ги освои другите е силен, но оној што ќе се освои себеси е моќен“

- Лао Цу

5.0 / 5 (5 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © 2018. All right reserved.