Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6

Мисли за уметноста :

 

 

"Суштината на музиката е во тоа одредена дирка да се притисне во одреден момент"

- Bach

4.3 / 5 (9 гласови)

 

"Човекот не е писател затоа што има многу идеи, како што не е генерал оној кој има многу војници"

- Ла Рошфуко

4.0 / 5 (5 гласови)

 

"Нема мали улоги, постојат само мали артисти"

- Михаил С. Шчепкин

4.6 / 5 (5 гласови)

 

"За доброто уво и комарецот е музика"

- Ирвин Шо

4.8 / 5 (8 гласови)

 

"Кој ќе се ожени за уметноста, добива критика за тештата"

- Арт Бачволд

5.0 / 5 (2 гласови)

 

"Се ми се чини дека уметноста е некоја усовршена наука. Она што не може да го постигне научникот, ќе го види уметникот"

- Луис Бунјуел

4.6 / 5 (5 гласови)

1 2 3 4 5 6

Copyright © 2018. All right reserved.