Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5

Мисли за работата :

 

 

„Не ги плаќа работодавецот платите на работниците. Работодавецот управува само со парите, а купувачот е тој кој ги создава платите на работниците“

- Хенри Форд

0.0 / 5 (0 гласови)

 

"Луѓето не ги избираат нивните кариери; тие се заробени од нив"

- John Dos Passos

5.0 / 5 (3 гласови)

 

"Светот е поделен на луѓе кои ги извршуваат работите и луѓе кои ги прибираат заслугите. Пробај ако можеш да припаѓаш на првата класа. Таму има доста помалку конкуренција"

- Dwight Morrow

5.0 / 5 (7 гласови)

 

"Ако сакаш да си создадеш непријатели на работа, пробај да смениш нешто"

- Woodrow Wilson

5.0 / 5 (5 гласови)

 

"Треба да си оригинален. Ако си како сите останати, зошто би имале потреба од тебе?"

- B. Peters

4.9 / 5 (8 гласови)

 

"Разликата помеѓу работа и кариера е разликата помеѓу четириесет и шеесет работни часа во една седмица!"

- Robert Frost

4.5 / 5 (4 гласови)

1 2 3 4 5

Copyright © 2018. All right reserved.