Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Мисли за жената :

 

 

"Пристојна жена е онаа дама која знае што не смее да знае, иако знае"

- Белмондо

 

"Без жена почетокот на нашот живот би бил без помош, средината без задоволство, а крајот без утеха"

- Бајрон

 

"Господ ги измислил пијаниците за грдите жени да не останат сами"

- Чарлс Буковски

 

"Жената е како супа, колку повеќе ја чекаш толку е по ладна"

- непознат автор

 

"Општ феномен е дека најубавите девојки најтешко доаѓат до добар маж"

- Хенрих Хајне

 

Жената која мисли дека е интелегентна се бори за еднакви права со мажот. Жената која е интелегентна не го прави тоа

- Sidonie Gabrielle Colette

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2015. All right reserved.