Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна Мисла :

 

"Сите мисли кои имаат големи последици секогаш се едноставни"

- Толстој

Уште една случајна мисла

Copyright © 2014. All right reserved.