Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна Мисла :

 

Човек треба да има толку, колку што му е потребно за живот. Кој ќе стекне повеќе од што му е потребно - тој е арамија

- Шримад

Уште една случајна мисла

Copyright © 2014. All right reserved.