Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна Мисла :

 

"Љубовта е пролетно растение, кое сé исполнува со својот мирис на надеж, дури и урнатините што ќе ги обрасне"

- Флауберт

Уште една случајна мисла

Copyright © 2014. All right reserved.