Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Случајна Мисла :

 

"Сите оние што сакаат да го направат човештвото среќно, обично се несреќни во нешто"

- Антун Бранко Симиќ

4.7 / 5 (3 гласови)

Уште една случајна мисла

Copyright © 2016. All right reserved.