Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Случајна Мисла :

 

"Не забивај ја пресилно стрелата што никогаш не се враќа! Лесно е да се урне среќата, а толку е тешко да се врати"

- Хердер

5.0 / 5 (4 гласови)

Уште една случајна мисла

Copyright © 2016. All right reserved.