Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3

Народна француска поговорка:

 

 

Ах, кога младоста би знаела, ах, кога староста би можела!

4.4 / 5 (22 гласови)

 

Убавината е во окото на набљудувачот

4.7 / 5 (7 гласови)

 

Во љубовта секогаш едниот сака, а другиот го подава образот

4.5 / 5 (8 гласови)

 

Што ѓаволот не може, може жената

4.9 / 5 (18 гласови)

 

Тоа што за мажите е сабја, за жените е јазик, па затоа им е секогаш остар

4.8 / 5 (13 гласови)

 

Во среќата нема партнерство

5.0 / 5 (6 гласови)

1 2 3

Copyright © 2018. All right reserved.