Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Не е богат тој што има многу, туку тој што дава многу !

4.9 / 5 (42 гласови)

 

Убав збор, златни порти отвара !

4.9 / 5 (31 гласови)

 

Кој рано рани, две среќи граби.

4.5 / 5 (31 гласови)

 

Добрата жена и празната куќа ја прави да биде полна

4.7 / 5 (27 гласови)

 

Ожени се на брзина, ќе се каеш полека

4.6 / 5 (28 гласови)

 

Во секое жито има граор

4.6 / 5 (12 гласови)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Copyright © 2018. All right reserved.