Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Врана на врана очи не копа

4.4 / 5 (30 гласови)

 

Работата да се страши од тебе, не ти од неа

4.6 / 5 (32 гласови)

 

Ако си мост секој ќе те гази

4.8 / 5 (36 гласови)

 

Види го прво дрвото, па после седни под него

4.9 / 5 (28 гласови)

 

Не пуштај го јазикот пред умот

4.9 / 5 (48 гласови)

 

На едно лице две усти не биваат

4.6 / 5 (18 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.