Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

На арниот коњ ѕвонец му ставаат

4.2 / 5 (22 гласови)

 

Две гнезда една квачка не може да квачи

4.2 / 5 (29 гласови)

 

Ќе му дојди умот, (ама) откако ќе си оди кумот

4.2 / 5 (25 гласови)

 

Устата прави, устата расипува

4.8 / 5 (35 гласови)

 

На свиња бисер не нижи

4.9 / 5 (27 гласови)

 

Во поголем град, поголем глад

4.7 / 5 (28 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.