Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Во секое село треба да имаш по еден пријател

4.5 / 5 (40 гласови)

 

Ако е кус денот, долга е годината

4.6 / 5 (25 гласови)

 

Бесен газ - крвав нос

4.6 / 5 (32 гласови)

 

Бело ми е лицево, ама црно ми е срцево

4.7 / 5 (30 гласови)

 

Ако е за фајде, доста е

3.8 / 5 (25 гласови)

 

Високо дрво плод нема

4.4 / 5 (33 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.