Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Види му го умот, суди му за дома

4.5 / 5 (31 гласови)

 

Кој си бие жената тој си бие снагата

4.3 / 5 (32 гласови)

 

На студ инает не се чини

4.6 / 5 (41 гласови)

 

Со прдеж боја не се вапцува

4.1 / 5 (57 гласови)

 

Да е глува земја

3.3 / 5 (35 гласови)

 

Господ да те брани од покондурен опинок

4.5 / 5 (47 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.