Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Викај ме грне, само не крши ме

4.5 / 5 (105 гласови)

 

Во тенџерето вари, во капакот јади

4.5 / 5 (80 гласови)

 

Болна жена, болна куќа

4.5 / 5 (91 гласови)

 

Жетвар без срп не бива

4.3 / 5 (68 гласови)

 

Греши поп во книга, а не магаре на нива

4.9 / 5 (47 гласови)

 

Акалот не се купува, ами се печали

4.4 / 5 (53 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.