Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Две жени пазар, три жени панаѓур

4.2 / 5 (24 гласови)

 

Водата и огнот се добри слуги, ама лоши господари

4.7 / 5 (26 гласови)

 

На сто вреќи ќе врзеш устите, ама на една жена не можеш

4.2 / 5 (23 гласови)

 

Пцоисано магаре од волкот нема гајле

4.7 / 5 (13 гласови)

 

Под волот теле не се бара

4.8 / 5 (14 гласови)

 

Ѓаволот - нит’ ора, нит’ копа

4.3 / 5 (19 гласови)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...

Copyright © 2018. All right reserved.