Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Пружи си ги нозете спроти јорганот

3.6 / 5 (28 гласови)

 

Бели пари за црни дни

4.4 / 5 (22 гласови)

 

Арната дума стига далеку, а лошата уште подалеку

4.8 / 5 (23 гласови)

 

Нечесната жена и в кафез да ја затвориш, ќе си најди чарето

4.7 / 5 (30 гласови)

 

Бесен газ, крвав нос

4.1 / 5 (18 гласови)

 

Кој вино сака, тој без невеста скака

3.8 / 5 (18 гласови)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...

Copyright © 2018. All right reserved.