Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Пријателот во нужда се познава, а не на свадба

4.6 / 5 (30 гласови)

 

Чавката гулаб не бидува

4.2 / 5 (16 гласови)

 

Вистината е како пипер в очи

4.6 / 5 (21 гласови)

 

Ако имаш маша не фаќај го огнот со рака

4.7 / 5 (26 гласови)

 

Лекот е за една пара, ама кој не го знае алтан дава

4.7 / 5 (24 гласови)

 

Покрај сувото дрво гори и суровото

4.5 / 5 (17 гласови)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...

Copyright © 2018. All right reserved.