Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Ни во куче вера, ни во лаком мера

4.6 / 5 (18 гласови)

 

Ако сме браќа, ќесињата не ни се сестри

4.5 / 5 (23 гласови)

 

Кој си краде од сонот, си краде од векот

5.0 / 5 (27 гласови)

 

Ако не раниш мачки, ќе раниш глувци

4.8 / 5 (26 гласови)

 

Високото дрво и чавките го серат

4.6 / 5 (24 гласови)

 

Со еден дирек куќа не се крепи

3.9 / 5 (18 гласови)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...

Copyright © 2018. All right reserved.