Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна латинска поговорка:

 

 

Apex est autem senectutis uactoritas- Угледот е најголемиот украс на староста

5.0 / 5 (6 гласови)

 

Clavum clavo extruditur -Клин со клин се избива

3.5 / 5 (6 гласови)

 

Claude os, aperi oculos -Затвори ја устата, отвори ги очите

4.9 / 5 (8 гласови)

 

Ab imo pectore -Од дното на срцето

4.8 / 5 (5 гласови)

 

Modus vivendi -Начин на живот

4.7 / 5 (3 гласови)

 

Errare humanum est -Човечки е да се греши

5.0 / 5 (5 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.