Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна латинска поговорка:

 

 

Satius est pedibus labi quam lingua -Подобро да се сопнеш со нозете отколку со јазикот

5.0 / 5 (17 гласови)

 

Pro bono publico -За доброто на публиката

4.2 / 5 (9 гласови)

 

Ne facias alteri, tibi quod minime fierei vis -Не прави му го на другиот она што не сакаш тебе да ти го прават

4.7 / 5 (15 гласови)

 

A capite usque ad calcem -Од глава до пети

4.5 / 5 (6 гласови)

 

Зборот треба да се одржи дури и кога му е даден на непријателот

4.7 / 5 (14 гласови)

 

Немој да мислиш дека си добар само ако си најдобар меѓу најлошите

4.8 / 5 (13 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.