Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Народна кинеска поговорка:

 

 

Со златни букви е напишано: надевај се на најдобро, биди спремен за најлошо

5.0 / 5 (16 гласови)

 

Сите цветови на иднината се во семето на сегашноста

5.0 / 5 (14 гласови)

 

Младоста предлага, староста одложува, а средината извршува

5.0 / 5 (8 гласови)

 

Парите понекогаш ги решаваат проблемите, но и ги создаваат

4.7 / 5 (18 гласови)

 

Има многу луѓе, но ретко се наоѓа човек

5.0 / 5 (28 гласови)

 

He зборувај за својот успех пред личност што не успеала

4.8 / 5 (29 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright © 2018. All right reserved.