Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Народна кинеска поговорка:

 

 

Никогаш не можеш да бидеш среќен жртвувајќи ја среќата на другите.

4.9 / 5 (14 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright © 2018. All right reserved.