Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна друга поговорка:

 

 

Сакај го својот сосед, но не уривај ја оградата

- швајцарска поговорка

5.0 / 5 (6 гласови)

 

Не е среќен оној кој многу знае, туку оној што го прави она, за кое знае дека е добро

- латинска поговорка

4.1 / 5 (7 гласови)

 

Поранешниот пријател е полош отколку непријателот

- руска поговорка

5.0 / 5 (6 гласови)

 

Држи се до новиот пат, а до стариот пријател

- латинска поговорка

4.6 / 5 (5 гласови)

 

Пријателството секогаш зајакнува со взаемно дарување

- латинска поговорка

5.0 / 5 (3 гласови)

 

Пријателот на само прекорувај го, а јавно пофалувај го

- латинска поговорка

5.0 / 5 (4 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.