Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна друга поговорка:

 

 

Кому љубовта му се смее, тој знае само за шала и радост

- финска поговорка

5.0 / 5 (10 гласови)

 

Што повеќе љубов, тоа помалку зборови

- холандска поговорка

4.8 / 5 (11 гласови)

 

Кој не е нестрплив, не е заљубен

- италијанска поговорка

5.0 / 5 (11 гласови)

 

Ако бог сакаше жените да бидат еднакви со мажите, и тие ќе беа мажи

- јужноафриканска поговорка

3.9 / 5 (12 гласови)

 

Без жена ниедна радост не е потполна

- германска поговорка

4.5 / 5 (13 гласови)

 

Не е доволно љубовта да ја засадиш, треба и да ја полеваш

- германска поговорка

5.0 / 5 (6 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.