Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2

Народна виетнамска поговорка:

 

 

Жената без маж е како брод без едра, а децата без татко се како раскрсница без патокази

4.2 / 5 (5 гласови)

 

Повеќе вреди да живееш најбеден живот со своето семејство, отколку сам во изобилство

4.7 / 5 (7 гласови)

 

Злобата секогаш се наградува со злоба

4.8 / 5 (4 гласови)

 

Жолто-црвената боја на златото често ја поцрнува човековата душа

5.0 / 5 (2 гласови)

1 2

Copyright © 2018. All right reserved.