Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7

Народна бугарска поговорка:

 

 

Ако живеам на село, не пасам трева.

4.0 / 5 (6 гласови)

 

Ако гониш два зајака, не можеш да фатиш ниту еден.

3.5 / 5 (4 гласови)

 

Ако видиш мечка во лозјето на комшијата, чекај ја и во твоето.

4.0 / 5 (6 гласови)

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2018. All right reserved.