Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Случајна поговорка :

 

Луѓето личат на пролетната трева: едни цветаат, други овенуваат

- еврејска

4.2 / 5 (6 гласови)

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2017. All right reserved.