Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4

Марфиеви закони на физиката :

 

 

Најголемите откритија се направени по грешка.

5.0 / 5 (13 гласови)

 

Секогаш кога една теорема биде целосно дефинирана, некоја будала ќе открие нешто со што целата теорема паѓа во вода или пак се проширува до бескрај.

5.0 / 5 (9 гласови)

 

Вудсидеов закон за бакалници: Кесата која ќе се скине е онаа во која се јајцата.

5.0 / 5 (9 гласови)

 

Првиот закон за лабораториска работа: Врелата епрувета изгледа исто како и студената.

4.7 / 5 (10 гласови)

 

Финаглеов закон: Ако експериментот успева, сигурно нешто тргнало на лошо.

4.2 / 5 (11 гласови)

 

Сегалов закон: Човек со еден часовник секогаш знае колку е часот.Човек со два часовника,никогаш не е сигурен.

4.6 / 5 (9 гласови)

1 2 3 4

Copyright © 2018. All right reserved.