Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

Марфиеви закони на се останато :

 

 

Марфи бил оптимист.

4.6 / 5 (21 гласови)

 

Ништо не се подобрува со стареењето.

4.5 / 5 (18 гласови)

 

Петтиот закон за недоверба: Да се греши е човечки, но за стварно да се заглави потребен е компјутер.

4.7 / 5 (15 гласови)

 

Боговичев закон: Кој се двоуми веројатно е во право.

5.0 / 5 (17 гласови)

 

Рукертов закон: Ништо не е толку мало за да не може да се напумпа.

3.7 / 5 (10 гласови)

 

Сандиландов закон: Ненадејно добиеното слободно време секогаш залудно се губи.

4.9 / 5 (23 гласови)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

Copyright © 2018. All right reserved.