Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Марфиеви закони на се останато :

 

 

Вкупното количество интелигенција на планетата е константно. Бројот на жители се зголемува.

4.8 / 5 (28 гласови)

 

Гаранцијата за квалитет ништо не гарантира.

4.7 / 5 (14 гласови)

 

Ароганцијата често оди рака под рака со совршенството.

4.2 / 5 (11 гласови)

 

Ако не разбираш некој технички збор во текст, игнорирај го. Текстот ќе има смисла и без него.

4.6 / 5 (14 гласови)

 

Во работата на секој гение ги препознаваме сопствените отфрлени идеи.

5.0 / 5 (13 гласови)

 

Хаосот во светот секогаш се зголемува.

4.1 / 5 (7 гласови)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Copyright © 2018. All right reserved.