Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...

Марфиеви закони на се останато :

 

 

Вилеов закон за предавачи: Никој не слуша додека не направиш грешка.

4.9 / 5 (19 гласови)

 

Дреов закон на професионалната пракса: Оној што плаќа најмалку, најмногу приговара.

4.9 / 5 (10 гласови)

 

Финалеова теорема: Во било кој збир на податоци, оној податок кој се чини за исправен и е без потреба од проверување, во суштина е грешка.

4.5 / 5 (6 гласови)

 

Гинсбергова теорема: Не можеш да победиш.

4.7 / 5 (7 гласови)

 

Вториот Скотов закон: Кога ќе се открие грешката, потоа се исправи, ќе заклучите дека на почетокот се било точно.

4.9 / 5 (7 гласови)

 

Работничка дилема: Колку и да работиш,никогаш нема да сработиш доволно. Она малку што не си го сработил е секогаш поважно од она многу што си го сработил.

5.0 / 5 (13 гласови)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...

Copyright © 2018. All right reserved.