Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5

Марфиеви закони на компјутерите :

 

 

Ако програмата е безполезна, тогаш тоа ќе мора да се документира.

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Ако програмата е корисна, тогаш таа ќе мора да се промени.

5.0 / 5 (2 гласови)

1 2 3 4 5

Copyright © 2018. All right reserved.