Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5

Марфиеви закони на компјутерите :

 

 

"Patch" е софтвер кој ги заменува старите грешки со нови.

5.0 / 5 (1 гласови)

 

Софтверските грешки можат да бидат детектирани само од крајниот корисник.

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Било која интересна апликација бара повеќе меморија одколку што вие имате. Кога конечно ќе купите дополнтелна меморија, ќе немате доволно место на дискот за апликацијата.

4.8 / 5 (4 гласови)

 

Грешките кои не можат да се откријат се бесконечно многу, за разлика од грешките кои можат да се откријат, кои по дефиниција можат да се избројат.

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Хардверска грешка ќе биде причината поради некој софтвер ќе падне, за што ќе биде обвинет програмерот.

2.5 / 5 (4 гласови)

 

Било која дадена програма ќе се прошири за да ја зафати целата слободна меморија.

5.0 / 5 (1 гласови)

1 2 3 4 5

Copyright © 2018. All right reserved.