Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Случаен Марфиев закон :

 

Дефектот ќе се појави откако ќе помине крајната инспекција.

4.7 / 5 (13 гласови)

Уште еден случаен закон

Copyright © 2017. All right reserved.