Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Случаен Марфиев закон :

 

Оставени сами на себе, нештата имаат тенденција да одат од лошо кон полошо.

4.9 / 5 (8 гласови)

Уште еден случаен закон

Copyright © 2017. All right reserved.