Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor


На квизот ќе ви бидат дадени прашања со по четири можни одговори. Само еден од четирите понудени одговори е точен. Целта е да постигнете што повеќе точни одговори додека не ви истече времето.
Сите прашања се од темата познати мисли. Играта започнува со притискање на копчето "Започни" Со среќа !Листа на славните ...

Copyright © 2018. All right reserved.