Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4

Факти за Спорт :

 

 

Каратето всушност потекнува од Индија,но понатаму се развива во Кина

3.7 / 5 (6 гласови)

1 2 3 4

Copyright © 2018. All right reserved.