Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Факти за Разно :

 

 

44% од децата гледаат телевизија пред да заспијат

3.3 / 5 (3 гласови)

 

Ако секоја ѕвезда е претставена со едно единствено зрно ориз, тогаш една макета на нашата Галаксија, Млечен Пат, ќе ја собере точно во просторот помеѓу Земјата и Месечината

4.9 / 5 (7 гласови)

 

Материја земена од неутронска ѕвезда со големина колку еден нокт, содржи толку маса колку што е масата на сите луѓе на Земјата, заедно

5.0 / 5 (5 гласови)

 

Иако ништо во Вселената не може да патува побрзо од светлината, самата Вселена може да се шири побрзо од светлината

4.9 / 5 (7 гласови)

 

Радио телескопот Аресибо беше употребуван при снимањето на филмот Контакт

4.3 / 5 (3 гласови)

 

Чинијата на радио телескопот Аресибо е толку голема, што може да собере 4 милијарди шишиња од пиво.

5.0 / 5 (1 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Copyright © 2018. All right reserved.