Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Факти за Наука :

 

 

Облаците летаат повисоко дење отколку ноќе

4.8 / 5 (4 гласови)

 

Најдолг ден има планетата Венера

4.7 / 5 (3 гласови)

 

Сите органски соединенија содржат јаглерод во својот состав

4.7 / 5 (3 гласови)

 

Carolyn Shoemaker открила 32 комети и околу 800 астероиди

4.5 / 5 (2 гласови)

 

Земјината атмосфера е, пропорционално, потанка од кора на јаболко

3.0 / 5 (1 гласови)

 

Планетата Сатурн има помала густина од водата. Кога би постоела доволно голема када за да се смести во неа, таа би пловела

5.0 / 5 (3 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright © 2018. All right reserved.