Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Факти за Наука :

 

 

Врвот на камшикот се движи толку брзо што ја пробива звучната бариера. Пукотот што го слушате од камшикот е всушност малечка сонична експлозија

5.0 / 5 (6 гласови)

 

Нервните импулси за движење на мускулите патуваат со брзина на 118 метри во секунда

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Постојат над илјада милијарди галаксии од кои секоја содржи по милијарди ѕвезди

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Потребни се 20 нови автомобили за да генерираат исто количество на загадување колку еден автомобил направен во 1960

5.0 / 5 (3 гласови)

 

Водородниот гас е најретката супстанца на светот, со 0.08988g/cc

5.0 / 5 (1 гласови)

 

Зборот "летологика" ја опишува состојбата кога не можеме да се сетиме на зборот што сакаме да го кажеме

5.0 / 5 (3 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2018. All right reserved.