Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Факти за Наука :

 

 

Жешката вода е потешка од ладната

4.8 / 5 (4 гласови)

 

Големата Комета од 1843 година имала опашка долга повеќе од 300 километри

5.0 / 5 (1 гласови)

 

Водородот е најчестиот атом во универзумот

5.0 / 5 (1 гласови)

 

Просечно има по 3 молекули на озон на секои 10 милиони молекули на воздухот

5.0 / 5 (1 гласови)

 

Најдолго досега регистрирано целосно затемнување на Сонцето изнесувало 7,5 минути

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Потребни се 8.5 минути светлината од Сонцето да дојде до Земјата

5.0 / 5 (1 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright © 2018. All right reserved.