Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Факти за Наука :

 

 

Цврстината на мразот е приближна на онаа на бетонот

4.7 / 5 (3 гласови)

 

Дождот содржи витамин Б12

3.3 / 5 (3 гласови)

 

Најблиската ѕвезда до земјата после Сонцето е Proxima Centauri, која се наоѓа на 4,22 светлосни години од него

4.5 / 5 (2 гласови)

 

Близу до црната дупка времето се забавува, а во нејзината внатрешност целосно запира

4.0 / 5 (1 гласови)

 

Звукот патува 15 пати побрзо низ челик отколку низ воздух

5.0 / 5 (1 гласови)

 

Ако излезете надвор во Космосот, ќе експлодирате пред да се загушите бидејќи таму не постои воздушен притисок

5.0 / 5 (1 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright © 2018. All right reserved.