Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8

Факти за Географија :

 

 

Најдлабокото место во океаните е измерено во Тихиот океан и изнесува 11km.

4.5 / 5 (4 гласови)

 

Растојанието од површината до центарот на земјата е околу 6378 km.

4.7 / 5 (3 гласови)

 

Најдолга река е реката Нил со должина од 6695km

5.0 / 5 (3 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8

Copyright © 2018. All right reserved.