Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Sarmassophobia Страв од љубовна игра. (Malaxophobia)

Scatophobia Страв од измет(фекалии) и работи во врска со нив.

Scelerophibia Страв од лоши луѓе, арамии.

Sciophobia Sciaphobia Страв од сенки.

Scolionophobia Страв од школо.

Seplophobia Страв од упропастување работи.

Sexophobia Страв од спротивниот пол. (Heterophobia)

Shamhainophobia Страв од денот на пијаниците.

Siderophobia Страв од ѕвезди.

Snakephobia Страв од змии. (Ophidiophobia)

Soceraphobia Страв од свекорот или свекрвата.

Sociophobia Страв од општеството односно луѓето генерално.

Sophophobia Страв од учење.

Soteriophobia Страв од зависност.

Spacephobia Страв од вселената.

Spectrophobia Страв од авети и духови.

Staurophobia Страв од крстови.

Syngenesophobia Страв од роднини.

Syphilophobia Страв од сифилис.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2017. All right reserved.