Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pagophobia Страв од мраз.

Panophobia Страв од се.

Paraphobia Страв од сексуални перверзии.

Parasitophobia Страв од паразити.

Paraskavedekatriaphobia Страв од петок 13.

Parthenophobia Страв од девици или млади девојки.

Parturiphobia Страв од раѓање на дете.

Pediculophobia Страв од вошки.

Pediophobia Страв од кукли.

Pedophobia Страв од деца.

Peniaphobia Страв од сиромаштија.

Phagophobia Страв од голтање, јадење или да бидеш изеден.

Phallophobia Страв од пенис, посебно од ерекција.

Phasmophobia Страв од духови.

Philemaphobia or Philematophobia Страв од бакнување.

Philophobia Страв од заљубување или да бидеш сакан од некого.

Phobophobia Страв од фобии.

Photophobia Страв од светлина

Placophobia Страв од надгробни плочи.

Plutophobia Страв од богатство.

Ponophobia Страв од прекувремено работење.

Proctophobia Страв од дебело црево.

Psellismophobia Страв од муцање.

Pteronophobia Страв да те голицка таткото.

Pyrophobia Страв од оган.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2017. All right reserved.