Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nebulaphobia Страв од магла. (Homichlophobia)

Negrophobia Страв од црнци.

Nosocomephobia Страв од болници.

Novercaphobia Страв од свекрвата.

Nudophobia Страв од голотија.

Numerophobia Страв од бројки.

Nyctohylophobia Страв од шуми навечер.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2017. All right reserved.