Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Decidophobia Страв од донесување одлуки.

Deipnophobia Страв од вечери и вечерни разговори.

Dementophobia Страв од лудило.

Demonophobia или Daemonophobia Страв од ѓаволи.

Demophobia Страв од гужви. (Agoraphobia)

Dentophobia Страв од заболекари.

Dermatophobia Страв од кожни лесии.

Diabetophobia Страв од диабетис.

Didaskaleinophobia Страв од одење во школо.

Dikephobia Страв од правда.

Dinophobia Страв од вртоглавици или вртежи во водата.

Diplophobia Страв од дупла визија.

Dipsophobia Страв од пиење.

Dishabiliophobia Страв од соблекување пред друг.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2017. All right reserved.