Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cacophobia Страв од грдост.

Caligynephobia Страв од убава жена.

Cancerophobia Страв од рак.

Carnophobia Страв од месо.

Catagelophobia Страв од тоа да излезеш смешен

Cathisophobia Страв од седење.

Catoptrophobia Страв од огледала.

Cenophobia или Centophobia Страв од нови работи и идеи.

Cheimaphobia Страв од ладно.

Chemophobia Страв од хемикалии или работење со нив.

Chionophobia Страв од снег.

Chiraptophobia Страв да те допираат.

Chrometophobia или Chrematophobia Страв од пари.

Chronophobia Страв од време.

Climacophobia Страв од скали, качување по скали или паѓање по нив.

Clinophobia Страв од одење во кревет.

Coimetrophobia Страв од гробници.

Contreltophobia Страв од сексуална злоупотреба.

Coprophobia Страв од измет.

Coulrophobia Страв од кловнови.

Crystallophobia Страв од кристал или стакло.

Cyberphobia Страв од компјутери или работење со нив.

Cyclophobia Страв од велосипеди.

Cymophobia Страв од бранови или воопшто брановите како движење.

Cynophobia Страв од кучиња.

Cypridophobia, Cypriphobia, или Cyprinophobia Страв од проститутки и венерични заболувања.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2017. All right reserved.