Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

интересен Факт за денес:

 

Морските ракчиња имаат повеќе од 100 пара хромозоми во јадрото на секоја клетка

3.7 / 5 (3 гласови)

Повеќе интересни факти

Мисла на денот:

 

"На заљубените никогаш не им е здодевно затоа што тие зборуваат само за себе"

- Ларошфуко

5.0 / 5 (17 гласови)

Други мисли

Една народна поговорка:

 

Види му го умот, суди му за дома

- македонска

4.5 / 5 (28 гласови)

Останати поговорки

Марфи Ви препорачува:

 

Бројот на проблеми што можат да се појават е обратно пропорционален од преостанатото време до крајниот рок.

5.0 / 5 (3 гласови)

Сите марфиеви закони

Copyright © 2016. All right reserved.