Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Интересен Факт за денес:

 

Некои полжави живеат на гранките од дрвјата

Повеќе интересни факти

Мисла на денот:

 

"Куќата и имотот се наследуваат од таткото, а од Господ е разумната жена"

- Саломон

Други мисли

Една народна поговорка:

 

Немој да мислиш дека си добар само ако си најдобар меѓу најлошите

- латинска

Останати поговорки

Марфи Ви препорачува:

 

Сексот одзема најмалку време и носи највеќе проблеми.

Сите марфиеви закони

Copyright © 2014. All right reserved.