Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Интересен Факт за денес:

 

Трите најпознати западни имиња во Кина се : Исус Христос, Ричард Никсон и Елвис Присли

Повеќе интересни факти

Мисла на денот:

 

"Да се пие кога не сме жедни и да се води љубов во секое време, тоа е сé госпоѓо, со што се разликуваме од животните"

- Бомарше

Други мисли

Една народна поговорка:

 

Гладна кокошка просо сонува

- бугарска

Останати поговорки

Марфи Ви препорачува:

 

Вториот Скотов закон: Кога ќе се открие грешката, потоа се исправи, ќе заклучите дека на почетокот се било точно.

Сите марфиеви закони

Copyright © 2014. All right reserved.