Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Интересен Факт за денес:

 

Ако длабоко вдишете воздух, во вашите бели дробови ќе вдишете повеќе молекули од воздухот, отколку што има ѕвезди во сите галаксии од видливиот Универзум, заедно.

Повеќе интересни факти

Мисла на денот:

 

"Да се жениш млад- прерано е, а стар- предоцна"

- Караџиќ

Други мисли

Една народна поговорка:

 

И на аџилак да оди, магарето пак ќе си остане магаре

- бугарска

Останати поговорки

Марфи Ви препорачува:

 

Радарот претежно откажува ноќе и во лоши временски услови, а особено за време на тие две нешта заедно.

Сите марфиеви закони

Copyright © 2015. All right reserved.