Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

интересен Факт за денес:

 

Некои полжави живеат на гранките од дрвјата

2.5 / 5 (2 гласови)

Повеќе интересни факти

Мисла на денот:

 

"Барајте невидливи добра, зошто видливите се минливи, а невидливите се вечни"

- Св.Павле

5.0 / 5 (2 гласови)

Други мисли

Една народна поговорка:

 

На човекот никогаш не му е потребна памет така како кога има работа со лудак

- кинеска

4.6 / 5 (16 гласови)

Останати поговорки

Марфи Ви препорачува:

 

Ханлонов закон: Подобро добар план денес, отколку совршен утре.

5.0 / 5 (10 гласови)

Сите марфиеви закони

Copyright © 2017. All right reserved.