Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Интересен Факт за денес:

 

Силвестер Сталоне порано работел како чистач на кафези на лавови

Повеќе интересни факти

Мисла на денот:

 

"Зад секој идиот обично стои голема жена"

- Џон Ленон

Други мисли

Една народна поговорка:

 

Claude os, aperi oculos -Затвори ја устата, отвори ги очите

- латинска

Останати поговорки

Марфи Ви препорачува:

 

Никогаш не е добро да му дадете до знаење на електронскиот апарат дека ви се брза.

Сите марфиеви закони

Copyright © 2014. All right reserved.